V lednu jsme byli úspěšně auditováni dle nové normy pro ISO 9001:2015 a byla nám prodloužena platnost certifikátu do roku 2021.